EBI

Wanneer een nieuwe installatie met een vermogen van meer dan 100 kW wordt opgeleverd, of wanneer aan een installatie met een vermogen van meer dan 100 kW niet eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, dient een Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) te worden uitgevoerd.

Hierbij wordt gekeken naar de veiligheids- en milieuaspecten. Vervolgens wordt een 'Basisverslag' opgesteld. In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.

Als eigenaar van een stookinstallatie met een vermogen van meer dan 100 kW is men van overheidswege verplicht deze EBI inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een "Verklaring van geen bezwaar'' afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen overleggen.

De installatie zal hierna in de landelijke database worden afgemeld.

EBI (Eerste Bijzondere Inspectie) volgens de SCIOS Scopes:

Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders

Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels

Scope 7a Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar

De EBI inspectie wordt uitgevoerd conform de SCIOS regeling en/of milieuwetgeving.

De EBI inspectie omvat:

 • de controle van:
  • de stookruimte
  • de veiligheidsvoorzieningen
  • de voorzieningen t.b.v. de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen
  • de bereikbaarheid noodvoorzieningen en hoofdafsluiter t.b.v. de brandstoftoevoer
  • de dichtheid van de gasleiding (incl. de aanwezige appendages)
  • de beveiligingen van de brander en gasstraat
  • de proces bewakingen
  • de aanwezigheid van de verplichte documentatie
 • de meting van het rendement en de belasting
 • de beoordeling van het rationeel energieverbruik
 • het opstellen van het installatie dossier

Optioneel: Op verzoek van de klant leveren wij advies voor mogelijke verlaging van het energieverbruik.

Wij leveren een duidelijke EBI rapportage, welke voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

Klik hier voor uw (offerte) aanvraag