EPBD

De EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn geldt voor eigenaren / beheerders van een gebouw met een totaal opgeteld koelvermogen van 12kW of meer en omvat  maatregelen om eigenaren bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen.

Afhankelijk van de klasse en bouwjaar van uw airconditioningsysteem is de uiterste keuringsdatum vastgesteld op 5 juni 2016. Na de eerste keuring geldt een 5 jarige herkeuringsplicht.

De airconditioning systemen zijn in drie klassen ingedeeld:

Klasse 1 met een opgesteld vermogen van 12KW tot 45 KW

Klasse 2 met een opgesteld vermogen vaan 45 KW tot 270 KW

Klasse 3 met een opgesteld vermogen groter dan 270 KW

WTSE keurt elke klasse airconditioning systemen volgens de keuringsplicht betreffende EPBD-A en EPBD-B.

Wij leveren een duidelijke EPBD rapportage, welke voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

Klik hier voor uw (offerte) aanvraag