PED

De PED (Pressure Equipment Directive) stelt eisen aan het ontwerpen, het installeren, het inbedrijfstellen, de veiligheid en het instant houden van een koelinstallatie.

Afhankelijk van de soort installatie dient bij het inbedrijfstellen, reparatie of wijziging een PED-keuring plaats te vinden. Deze keuring wordt uitgevoerd door een AKI (aangewezen keuringsinstelling).

WTSE kan als F-gassen-gecertificeerde onderneming het gehele PED traject begeleiden, uitvoeren en het PED dossier opstellen. Uw installatie voldoet dan aan alle eisen en is in orde voor de PED keuring van de AKI.

Het PED dossier wordt overhandigd aan de klant en ingeleverd bij de AKI voor de PED keuring.

 

Klik hier voor uw (offerte) aanvraag