WKO

WKO (Warmte Koude Opslag) d.m.v. bronnen (open of gesloten bronnen) kunnen minder rendement opleveren dan de ontwerpwaarden. Aanleidingen voor onderzoek naar de werking van uw WKO-systeem kunnen zijn:

 • klimaatklachten;
 • hoge energierekeningen;
 • de jaarlijkse verplichte rapportage van de bodembalans (Waterwet) (deze geeft mogelijk een eerste indicatie dat een WKO-systeem niet goed functioneert);
 • een tekort aan of onjuiste meetdata;
 • boetes vanuit provincies.

Wat is een WKO?

Een klimaatsysteem met een WKO bestaat uit een bron of bronnen in de bodem, een opweksysteem met de warmtepomp in de technische ruimte en afgiftesysteem in het gebouw. Deze 3 onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen gezamenlijk de werking en het rendement van het systeem.

Echter worden deze 3 onderdelen (expertises) geleverd door meerdere partijen, welke niet op elkaar zijn afgestemd en bieden elk een oplossing welke een gedeelte van het probleem aanpakt.

Inspectie

Ons onderzoek creëert een brug tussen de verschillende partijen en wordt opgebouwd volgens onderstaande beschrijving:

 • Analyse uitgangspunten van de WKO installatie;
 • Analyse regeltechnische omschrijving (gebouwbeheersysteem);
 • Analyse informatie van de bronnen, opwek- en afgiftesystemen en de resultaten van de werkzaamheden hieraan;
 • Inspectie van de functie en de werking van alle componenten.
 • Inspectie van de afstemming en beïnvloeding van de componenten naar de andere componenten.
 • Inspectie naar de gevolgen van bovenstaand voor de werking op het gehele WKO systeem.
 • Flowmeting van alle leidingnetten tussen de bronnen en componenten.
 • Inspectie van het beheer van de regeltechniek in relatie tot het gebruik en functie van het gebouw.
 • Inspectie van de aansturing van de luchtbehandeling op de warmte/koudevraag.
 • Inspectie van de instelling van de stooklijnen en de kloktijden.
 • Inspectie van defecten in o.a. regelaars, kleppen en sensoren.
 • Inspectie van onjuiste locatie van sensoren.
 • Inspectie van de monitoring van de bemetering.
 • Inspectie van de werking en het functioneren van de klimaatinstallatie.
 • Inspectie naar het rendement van de WKO.

Na het onderzoek ontvangt u een rapportage met een omschrijving van:

 • de bevindingen;
 • de conclusie over de werking van het WKO systeem en de relatie van de bronnen t.o.v. de opwekking en de afgifte;
 • het advies.

Klik hier voor uw (offerte) aanvraag