Missie & Visie

Missie

WTSE draagt bij aan een beter milieu door de ontwikkeling van, de nazorg, service en inspectie aan technische installaties. Duurzaamheid, energieverantwoordelijkheid, kwaliteit en respect voor de samenleving, milieu en wetgeving is essentieel in al onze activiteiten.

Visie

Ons doel is om de eisen, wensen en ambities van onze opdrachtgevers te realiseren. Wij vertalen deze door middel van:

 • realisatie van superieure en energetisch duurzame technische installaties ten behoeve van binnenklimaatbeheersing en koudetechniek;
 • de vereiste toepassingen van onze producten en diensten maximaal af te stemmen op de gewenste eisen en behoeften van de gebruiker;
 • de bestaande technische installaties in de binnenklimaatbeheersing en koudetechniek te modificeren en te beheren naar een zo optimaal, bedrijfszeker en energetisch duurzaam mogelijk functioneren:
 • het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit en service.

Strategie

De onderneming streeft om de beste in het vakgebied te zijn en te blijven. Dit wordt gerealiseerd door het onderhouden van de best mogelijke technische kennis, kunde en ervaring.

Verbetering en innovatie is een significant onderdeel. De organisatie blijft op de hoogte van de vernieuwingen in de relevante techniek. Het streven is met behulp van de nieuwste technologie, de best mogelijke kwaliteit te leveren.

Ten slotte is de klant leidend in ons strategisch proces.

WTSE wil dit bereiken door:

 • het ontwerpen en realiseren van groene en duurzame technische installaties;
 • het analyseren van bestaande installaties op energie efficiëntie en de nieuwe milieu eisen;
 • het renoveren van bestaande installaties;
 • het bewaken van duurzaamheid en bedrijfszekerheid van de installaties door inspectie en onderhoud;
 • het gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare materialen, zodat wij bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid afvalstoffen;
 • het gebruik van duurzame energie;
 • het leveren van advies;
 • het bewaken en verbeteren van de aanwezige technische kennis;
 • het volgen van vakgerichte opleidingen;
 • het instant houden van de aanwezige en benodigde bedrijfscertificeringen.

Normen en waarden

Onze normen zijn professionaliteit, kwaliteit, dienstverlening, innovativiteit, betrouwbaarheid, integriteit, service, verantwoordelijkheid, vooruitstrevendheid en respect voor samenleving en milieu. Onze waarden zijn dat onze klanten op de eerste plaats komen. Wij denken met onze klanten mee en zij ontvangen de best mogelijke service.

Visie op Groen Management

WTSE realiseert installaties met milieubewuste en milieuvriendelijke eigenschappen. De groen management activiteiten omvatten het reduceren van broeikasgassen door waar mogelijk groene installaties aan te schaffen of bestaande installaties te verbeteren aan de nieuwe milieu eisen, zodat WTSE bijdraagt aan een lagere CO2 uitstoot.

Wij selecteren leveranciers die bij het ontwikkelen van hun producten gebruik maken van en controleren op energie efficiëntie, het verminderen van de hoeveelheid afvalstoffen uit de productie door het gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare materialen en een strenge kwaliteitskeuring hanteert waarmee de bedrijfszekerheid en levensduur van de systemen verzekerd worden.

Door milieubewuste activiteiten stelt WTSE maatstaven voor haar klanten en belanghebbenden en beschermt zij waar mogelijk het milieu.

Duurzaamheid wordt tot het uiterste beoogd.

Toelichting Groen Management

Algemeen kwaliteitsbeleid

WTSE heeft een algemeen kwaliteitsbeleid dat separaat beschikbaar is. Uitgangspunt is dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Hierbij zijn de volgende aspecten van groot belang:

 • WTSE zet klantbehoeften, -wensen en -eisen centraal;
 • WTSE wil voldoen aan de gestelde kwaliteits-, arbo-, milieu- en wettelijke eisen;
 • WTSE beschikt over professioneel en deskundig personeel;
 • WTSE stelt voldoende middelen en personeel beschikbaar, om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen;
 • WTSE streeft naar continue verbetering en optimalisatie;
 • WTSE streeft naar voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • WTSE wil steeds proactief zijn bij oplossingen voor efficiëntie en milieu verbetering.