Onze uitgangspunten

Onze uitganspunten zijn:

  • Wensen, verwachtingen en eisen van de klant zetten wij om in functionele en duurzame projecten in nieuwe en bestaande gebouwen (renovatie), welke voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.
  • Wij realiseren een technisch kwaliteitsproduct dat aan de gebruikersbehoefte voldoet.
  • Onze projecten beschikken over de balans tussen sociale verantwoordelijkheid, milieu en rendement.
  • Onze projecten worden uitgevoerd met energie zuinige en duurzame voorzieningen en volgens het Groen Management principe.
  • Overdracht aan de opdrachtgever dient te geschieden zonder tekortkomingen.
  • Onze doelstelling is kennis, controle, realistische verwachtingen en betrokken gebruikers.
  • Wij concurreren niet op prijs, maar op kwaliteit en verantwoorde uitvoering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier voor een afspraak